Facebook Pixel
Мебелен дизайн върху пространството

Мебелен дизайн върху пространството

Възможно ли скицирана рисунка да се преварне в реален обект, проектирайки върху пространството?

Sketch furniture е технология, която Ви позволява да правите мебели директно от скицирана рисунка. Да, само с няколко драскания можете да притежавате уникална и красива (според възможностите на скициращия) мебел.

Чрез използването на две изключителни технологии, е възможно това, което Sketch furniture предлага. Това са Motion Capture - движения във въздуха биват записани, след което се конверират в 3D файлове, и Rapid Prototyping - нещо като 3D принтер, който прави 3D концепциите в реални обекти от течена пластмаса, която се втвърдява.

Понеже действието говори по-добре от думите, ето и филмче, където можете да видите технологията в действие

За повече информация: www.frontdesign.se


Add Comment