Facebook Pixel

Гаранционни условия

за предлаганите стоки в магазина Furnish.bg

** Гаранцията на корпусната мебел и кухни произведени от Фърниш БГ ООД е 24 месеца от дата на монтаж на изделията. За повече информация се обърнете към наш консултант.

**За продукти, които не са произвдени от Фърниш БГ ООД, но са закупени, доставени и монтирани от нейни представители, фирмата има ангажимент единствено да съдейства при установяването и отстраняването на възникнали дефекти в рамките на гаранционния срок на съотвените продукти според условията на производителя, а именно (маси, столове, мека мебел, осветление, матраци, легла, аксесоари и др.)

** Гаранцията покрива дефекти в материалите и изработката на компонените от, които са изградени мебелите.

** Гаранцията важи само при употреба на изделията в домашни условия и при обичайните експлоатационни условия.

** Гаранцията не важи за артикули, които са били неправилно съхранявани или сглобени, използвани не по предназначение или извън обичайния начин, почиствани по неподходящ начин или с неподходящи препарати.

** Гаранцията не покрива нормалното износване, нараняване или издраскване, изсветляване на материалите от слънчево греене или други светло и топло източници, както и повреди възникнали вследствие на механичен удар или друго външно въздействие.

** Гаранцията не важи ако изделията са използвани на открито и във влажни помещения.
** Гаранцията не покрива случайна или умишлена повреда
** Правото на рекламация НЕ може да бъде упражнено при непредоставяне от страна на Потребителя на стоката в нейната цялост.

** Фърниш БГ си запазва правото да направи оценка на предявената рекламация. При одобрение на рекламацията и нейното вписване, Фърниш БГ разполага с 30-дневен срок да я ремонтира или замени с аналогичен продукт.

** Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или отбив от цената на друга, по-скъпа стока.

** Фърниш БГ поема разходите по ремонта или замяната на дефектната стока, без транспортните разходи.

**Гаранцията е валидна при следните условия:

1. Представяне на Приемо Предавателен протокол и фактури за пълно (100%) заплащане на поръчаното обзавеждане, заедно с попълнена и подпечатана гаранционна карта.
2. Ако са спазени всички инструкции на производителя относно подръжката на обзавеждането /продукта.
3. Продуктът е инсталиран по предназначение и са спазени инструкциите на производителя за правилна експлоатация
4. Рекламацията може да бъде установена и приета единствено след оглед на обзавеждането/продукта , извършен от представител на производителя – Фърниш БГ ООД
5. При отстраняване на дефектите, представител на производителя преценяват дали продукта да бъде поправен или подменен с нов. Той определея и срока в който да се изпълни ремонта или подмяната в зависимост от сложността и други фактори.

Връщане и замяна на стоки:
Възможността за отказ от поръчка, връщане или замяна НЕ важи за стоки изработени по поръчка и явно персонализирани с избор на цвят, материал или размери. Например: маси, столове, мека мебел, авеси и всички видове корпусна мебел.За повече информация относно гаранционните условия или при проблем свържете се с наш консултант. info@furnish.bg

Дата: 2020
Фърниш БГ ООД