.


Общи условия за ползване на сайта и електронен магазин

www.furnish.bg

Добре дошли в секцията Общи условия за ползване на сайта www.furnish.bg. Същият е създаден и обновяван, и представлява собственост на „Фърниш БГ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Иван Вазов” № 37, партер, ЕИК 128589931. Предметът на дейност на фирмата е интериорен дизайн и цялостно обзавеждане на помещения с различно предназначение, като е специализирана в проектиране и обзавеждане на жилищни и ваканционни имоти. Целта на настоящите УСЛОВИЯ е да регламентира отношенията на притежателя на сайта, www.furnish.bg, наричан по-долу Фърниш БГ ООД, от една страна, и посетителите на www.furnish.bg, от друга страна, наричани за краткост Потребители или Вие, ползващи сайта за информационни и/или търговски цели.
Настоящите Общи условия се прилагат във всички случаи на ползване на този сайт. Внимателно проучетете тези условия, преди да използвате този уеб Сайт! Ако използвате този уеб Сайт, Вие декларирате, че сте съгласни с условията за ползване му, обявени тук, независимо дали избирате да се регистрирате на сайта или да направите поръчка чраз него. „Ползване” е всяко действие, свързано със зареждане и визуализиране на снимков или текстови материал, разположен на страниците на www.furnish.bg, и/или регистрация на сайта, и/или правенето на поръчка чрез него, както и всяко друго действие, осигуряващо достъп до информацията, публикувана на сайта. Във всички случаи на ползване на сайта, Вие декларирате, че приемате изцяло и се задължавате да спазвате настоящите Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб Сайт!„Фърниш БГ” ООД се запазва правото да ревизира настоящите Общи условия по всяко време, като се задължава да обяви това. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на сайта. Вашата последваща употреба на www.furnish.bg след нанасянето на промени в тези условия означава, че сте съгласни и приемате тези промени. Ако не желаете да приемете някои нови Общи условия, след като сме публикували уведомление за влизането им в сила, не трябва да продължавате да използвате този Сайт.
Определени положения от настоящите Общи условия могат да бъдат заменяни от изрично посочени законови известия/legal notices или условия, които се намират на определени страници в този Сайт, и които „Фърниш БГ” ООД обявява отделно.І/ Права, ограничения. Отговорност. Авторски права.

1. Фърниш БГ ООД полага всички усилия да включва точна и нова информация на Сайта, но не поема отговорност или задължение за грешки или пропуски в съдържанието на Сайта. Ние можем да правим промени в материалите на този Сайт или на продуктите и цените, описани в него, по всяко време, без известие. Материалите, публикувани на този Сайт, може да са остаряли, и ние не поемаме ангажимент за обновяването им.2. Използването и преглеждането на Сайта е на Ваш риск. Нито Фърниш БГ ООД, нито друга страна, включена в създаването, публикуването или обновяването на Сайта може да отговорна за някакви директни, случайни, косвени, индиректни или наказателни вреди, произлизащи от достъпа Ви или употребата на Сайта.3. Вие изрично обявявате и се съгласявате, че Фърниш БГ ООД не носи отговорност за каквато и да е деформация, обидно или незаконно поведение на други потребители на сайта или трети страни.4. Ние, всяка друга страна (дали или не включена в създаването, поддръжката или доставянето на Сайта), и някои от нашата група компании и длъжностните лица, управителите, или служителите на някоя от тях, не поемаме отговорност за всяка сума или вид загуба или вреда, които могат да възникнат към Вас или трета страна (включително и без ограничение, директна, индиректна, наказателна или последваща загуба или вреда, или някаква загуба на доход, печалби, положителна репутация, данни, договори, използване на пари, или загуби или вреди, произлизащи от свързани по някакв начин в прекъсване на бизнес и дали в закононарушение (включително без ограничение), договор или други), във връзка с този Сайт в каквото и да е било отношение или връзка с използването, неспособността за използване или резултатите от използване на този Сайт, всякакви Сайтове, свързани с този Сайт или материали на такива Сайтове, включително, но не ограничено до загуба или вреда, поради вируси, които могат да заразят компютърният Ви хардуер, софтуер, данни или друга собственост или поради достъпа Ви, използването или разглеждането на този Сайт или изтеглянето на някакъв материал от този Сайт или други Сайтове, свързани с този.5. Някои разпоредби на българското законодателство може и да не допускат изключването или ограничаването на отговорността за причинени инцидентни щети. В подобни случаи, нашата отговорност е ограничена до минималната изисквана от закона.6. Всякаква комуникация или материали, които предадете на сайта чрез електронна поща или по друг начин, включително всякакви данни, въпроси, коментари, предложения, и други подобни, ще бъдат считани за не конфиденциални и не патентовани. www.furnish.bg или афилиейтите му /affiliates могат да използват всичко, което предадете или публикувате на сайта, по всякакъв начин. Освен това, www.furnish.bg е свободен да използва всякакви идеи, концепции, ноу-хау, или техники, съдържащи се във всякаква комуникация, която сте изпратили до Сайта, по всякакъв начин, какъвто намери за подходящ.7. Тези, които използват сайта от други места по своя собствена воля, са отговорни за съответствие със законите на Република България. Нямате право да използвате или да изнасяте материали и информация от този сайт нарушавайки българските закони и разпоредби.8. Докато ние се стремим да осигурим, че този Сайт е нормално достъпен 24 часа в денонощието, ние няма да бъдем отговорни ако по някаква причина този сайт е недостъпен в някакво време или за някакъв период. Достъпът до този Сайт може да бъде временно прекратен без предварително уведомление в случаи на отказ в системата, поддръжка или поправка поради причини извън нашия контрол.9. Цялото съдържание на сайта, включително лого, визия, текст, данни, илюстрации, снимки, както и всичко останало, е защитено от законите за авторското право и сродните му права, уредени в българското законодателство, както и в международни закони, договори и е притежание на Фърниш БГ ООД или на трети страни, доставчици на информацията, като производители на мебели, вносители и други (наричани за краткост „доставчици”), които са позволили използването на техни обекти на интелектуална или индустриална собственост, както и са дали права за реклама на техни продукти и услуги.
Стоките и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях, без да осигурявт каквито и да е гаранции, вкл. търговски и целеви. Задълженията на Фърниш БГ ООД по отношение на стоките и услугите, които се предлагат в този Сайт, се управляват от съответните споразумения с производители и/или вносители и/или дистрибутори на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени.10. Съдържанието на този уебсайт и на сайтовете, които са собственост на доставчиците, е единствено и само за ваша ЛИЧНА употреба. Можете да използвате данни от сайта само за ваша лична, некомерсиална употреба, но нямате право да копирате, репродуцирате, публикувате или качвате информацията на други места и да използвате съдържанието на сайта по някакъв друг начин (включително имейл или други електронни средства) с търговска или друга материално-изгодна цел, без предварителното писмено съгласие на Фърниш БГ ООД или на доставчиците. Всякакво използване по какъвто и да е начин на данни или информация, публикувани на www.furnish.bg, без предварителното писмено съгласие на Фърниш БГ ООД, ще се счита за увреда правата на собствениците на сайта.11. Този сайт може да съдържа линкове към други сайтове. Тези сайтове са предоставени за Ваше удобство и информация, и като такива, Вие ги ползвате на своя отговорност. Съдържанието на тези сайтове не е свързано с Фърниш БГ ООД и ние не носим отговорност за тяхното съдържание.
ІІ. Политика на защита на личните данни

Фърниш БГ ООД цени всеки от Вас, в качеството Ви на клиент и полага грижи за защита на личните Ви данни, предоставени от Вас в процеса на ползване на сайта и услугите на компанията. В тази връзка, Фърниш БГ ООД следва следните правила:
При регистрация на сайта или чрез изпращане на запитвания, Вие доброволно предоставяте лични данни, като име, и-мейл, адрес за контакт, телефонен номер и др.
Вие имате право на достъп до доброволно въведените от Вас лични данни, както и да извършвате промяна по тях, с цел да ги актуализирате.
Вие се задължавате да пазите в тайна своите входни данни и да бъдете отговорен към тяхното използване. Вие носите персонална отговорност за всички действия, извършени с Вашите данни за регистрация, в случай на такава. При установяване на злоупотреба с Вашите лични данни, молим незабавно да се свържете с екипа на Сайта.
Вие се съгласявата личните Ви данни да бъдат ползвани при обработка на поръчките и услугите, които ползвате чрез Сайта.
Фърниш БГ ООД декларира, че няма да предоставя никакви данни за Потребителите си на трети лица или рекламни агенции, освен единствено и само в случаите, предвидени от закона.В Случай на загуба на парола /за регистриран потребител/, ще получите нова парола на посочения от Вас e-mail адрес.
Като използвате този сайт, вие изразявате съгласие с политиката ни за защита на личните данни.ІII. Допълнителни клаузи.

Фърниш БГ ООД няма да носи отговорност към Вас на основание тези Общи условия, ако е възпрепятстван или забавен да изпълни задълженията си по тези Обще условия или ръководи бизнеса си под влияние на действия, събития, пропуски или инциденти отвъд приемливия си контрол, включително стачка или други индустриални спорове (независимо дали включват персонала на Фърниш БГ ООД или някоя друга страна), провал на комунални услуги или транспортна мрежа, природно бедствие, война, бунт, граждански безредици, преднамерени щети, съгласно всяка законова или правителствена заповед, правило, регулация или указание, инцидент, повреда на фабрика или машинария, пожар, наводнение, буря или неизпълнение на доставчици или под изпълнители.Всяко действие, което вие, трета страна или Фърниш БГ ООД предприеме с цел защита на тези условия, трябва да бъде отнасяно само към български съд. Ако някое от тези условия е несъвместимо със закона, невалидно или по някаква причина не може да бъде приложено, то следва това условие да се счита за невалидно и по никакъв начин не влияе на валидността на останалите условия.Всяка от страните потвърждава и се съгласява, че с встъпване в това споразумение, не разчита на някакво начинание, обещание, уверение, изявление, представяне, гаранция или разбиране (дали писмено или не) от всяки човек (дали страна по тези Общи условия или не), свързани с предмета на това споразумение, друго от това, което е изрично обяснено в това споразумение.Октомври 2009 г.

Фърниш БГ ООД

Изпрати запитване

Моля попълнете всички полета коректно

Моля въведете четирите цифри под снимката