.


Гаранционни условия

за предлаганите стоки в онлайн магазина Furnish.bg

** Гаранцията на корпусната мебел и кухни произведени от Фърниш БГ ООД е 24 месеца от дата на монтаж на изделията. За дивани, матраци, маси, столове и др. Стоки в онлайн магазина гаранциония срок е различен според условията на производителя. За повече информация се обърнете към наш консултант.

** Гаранцията покрива дефекти в материалите и изработката на компонените от, които са изградени мебелите.

** Гаранцията важи само при употреба на изделията в домашни условия и при обичайните експлоатационни условия.

** Гаранцията не важи за артикули, които са били неправилно съхранявани или сглобени, използвани не по предназначение или извън обичайния начин, почиствани по неподходящ начин или с неподходящи препарати.

** Гаранцията не покрива нормалното износване, нараняване или издраскване, изсветляване на материалите от слънчево греене или други светло и топло източници, както и повреди възникнали вследствие на механичен удар или друго външно въздействие.

** Гаранцията не важи ако изделията са използвани на открито и във влажни помещения.
** Гаранцията не покрива случайна или умишлена повреда
** Правото на рекламация НЕ може да бъде упражнено при непредоставяне от страна на Потребителя на стоката в нейната цялост.

** Фърниш БГ си запазва правото да направи оценка на предявената рекламация. При удобрение на рекламацията и нейното вписване, Фърниш БГ разполага с 30-дневен срок да я ремонтира или замени с аналогичен продукт.

** Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или отбив от цената на друга, по-скъпа стока.

** Фърниш БГ поема разходите по ремонта или замяната на дефектната стока, без транспортните разходи ако стоката се намира извън гр. Варна или гр. София.
......................................................
За повече информация относно гаранционните условия или при проблем свържете се с наш консултант.

Изпрати запитване

Моля попълнете всички полета коректно

Съгласен съм личните данни да бъдат обработени за целите на сайта.
Моля въведете четирите цифри под снимката